Револуционирање на менаџментот на таленти

Привлечете го и задржете најдобриот талент за вашиот тим! Со Re:benefit, вашите вработени може сами да изберат преферирани поволности , креирајќи идеален пакет, без непотребна администрација.

Побарајте ДЕМО

Патување и мобилност

Осигурување

Велнес и спорт

Предностите на изборот

Со Re:benefit секој вработен има свој личен пакет со поволности прилагоден на нивните потреби и интереси, кои може да се управуваат на флексибилен начин (на месечна основа или по потреба).

Побарајте ДЕМО

Кулинараство

Образование

Добротворни акции

Погодности кои одговараат

Голем број на добавувачи сега се дел од Re:benefit и ги нудат своите услуги и производи на вработените. Секој корисник може да го потроши својот буџет за поволности за низа понуди во категории како велнес и спорт, шопинг, патување, добротворни акции и многу други.

Побарајте ДЕМО

Дом и семејство

Услуги за автомобили

Слободно време

Inovacija u upravljanju talentima

Privucite i zadržite najbolje talente za svoj tim! Uz Re:benefit, vaši zaposleni mogu sami da biraju željene beneficije, kreirajući savršen paket za sebe, bez suvišnih administrativnih poslova.

Istražite platformu

Fleksibilnost izbora beneficija

Uz Re:benefit platformu svaki zaposleni koristi individualni paket beneficija od svog poslodavca, koji je kreiran prema njegovim ličnim potrebama i interesovanjima, s mogućnošću fleksibilnog upravljanja (beneficije možete menjati svakog meseca ili po potrebi). 

Istražite platformu

Beneficije po vašoj meri

Preko 60 kompanija koje nude svoje usluge i
proizvode je već deo Re:benefit-a u Bugarskoj. Svaki
korisnik može da potroši svoj budžet za beneficije
na širok spektar ponuda kao što su wellness &
sport, kupovina, putovanja, vaučeri za hranu,
humanitarne akcije itd.

Saznaj više o nama

Погодности за сите

Ние знаеме дека талентот е клучен а за вашиот бизнис. Нудиме иновативен пристап и помош да ги вклучите и мотивирате на најефикасен начин и да ве претвориме во посакуван работодавач

Re:benefit е револуција во управувањето на поволностите и се истакнува со флексибилноста, едноставниот начин во работењето и силниот потенцијал за надградба на пакетите и функционалностите за уште поголеми стапки на ангажирање на вработените.

Предности

Re:benefit ги менува и надградува традиционалните модели кои ги воведуваат работодавачите за да ги наградат своите вработени. Покрај тоа, тој ги оптимизира задачите на компаниите и тимовите за човечки ресурси, додавајќиголема вредност на нивната работа преку различни поволности.

Најновите вести

5 начини за зголемување на производителноста на работа

Во денешниот брзо-преминат свет на работата, успешноста на вработениот не се сведува само на појавување

Ključni koraci za izgradnju privlačnog radnog okruženja

Zaposleni očekuju više od fer plate od svojih poslodavaca. Takođe traže dodatne pogodnosti koje odgovaraju

Flexibilne Beneficije: Revolucionarna strategija zadržavanja talenata

U brzom i promenljivom poslovnom svetu, “fleksibilnost” u izboru korporativnih beneficija ključni je faktor za

Прочитајте ги сите вести