Зошто Re:Benefit

Преку Re:benefit, ние овозможуваме на работодавачите да нудат прилагодливо и флексибилно искуство со поволности, истовремено намалувајќи ги административните оптоварувања , автоматизирајќи ги процесите на управување со човечки ресурси и подобрувајќи ја комуникацијата со вработените.

Re:benefit им овозможува на корисниците слобода да изберат и искористат придобивки кои најдобро одговараат на нивните потреби, нудејќи лично и практично искуство на вработените.

Кои сме ние

Ние правиме значаен чекор кон иднината на менаџментот на човечки ресурси. Преку нудење персонализирани привилегии за талентирани вработени, ние овозможуваме на компаниите да станат успешни работодавачи кои постојано додаваат вредност на своите операции со човечки ресурси и привлекуваат и задржуваат врвни таленти.

Што правиме?

Re:benefit овозможува на тимовите за човечки ресурси да го зголемат ангажирањето на вработените и да го поддржат тимскиот дух, дури и во дистрибуирани работни околини, преку нудење на флексибилни пакети со бенефиции прилагодени на индивидуалните потреби и преференции.

Зошто ви треба Re:Benefit

Нашето портфолио