Blog

Employee Engagement and Global Benefits Insights

Re:Benefit Blog 

5 начини за зголемување на производителноста на работа

Во денешниот брзо-преминат свет на работата, успешноста на вработениот не се сведува само на појавување и извршување на работата механички. За вистинско издвојување

Read more
Ključni koraci za izgradnju privlačnog radnog okruženja

Zaposleni očekuju više od fer plate od svojih poslodavaca. Takođe traže dodatne pogodnosti koje odgovaraju

Read more
Flexibilne Beneficije: Revolucionarna strategija zadržavanja talenata

U brzom i promenljivom poslovnom svetu, “fleksibilnost” u izboru korporativnih beneficija ključni je faktor za

Read more
Re:benefit Srbija se pridružuje O.U.R. HR: Unapređenju izvrsnosti u ljudskim resursima i dobrobiti na radnom mestu

Re:benefit Srbija sada je član O.U.R. HR, udruženja posvećenog podršci profesionalcima u oblasti ljudskih resursa

Read more