За Платформата

Re:benefit е решение базирано на клауд(SaaS) кое овозможува на тимовите за човечки ресурси да зголемат ангажираност на вработените и да го поддржат тимскиот дух во нивната организација, дури и во дистрибурани работни околини. Ние овозможуваме имплементација на ефикасен пристап кон уникатен пакет со бенефиции за вработените со целосна контрола врз трошоците и преглед на активностите на секој вработен.

Откријте го Re:benefit во 1 минута