Re:benefit Srbija se pridružuje O.U.R. HR: Unapređenju izvrsnosti u ljudskim resursima i dobrobiti na radnom mestu

Re:benefit Srbija sada je član O.U.R. HR, udruženja posvećenog podršci profesionalcima u oblasti ljudskih resursa kao i stalnom unapređivanju uslova na radnom mestu.

O.U.R. HR, skraćeno od “Organizacija ujedinjenog rada u ljudskim resursima,” predstavlja hub za profesionalce u oblasti ljudskih resursa sa timom od devet eksperata sa dubokim razumevanjem dinamike ljudskih resursa. Osnovna misija O.U.R. HR je jasna: unaprediti praksu upravljanja ljudskim resursima i olakšati profesionalni razvoj stručnjaka za ljudske resurse.

Kao članovi O.U.R. HR-a, radujemo se učešću u nizu bogatih inicijativa, uključujući važne diskusije o ljudskim resursima, izgradnji veština putem obuka kao i učešću na profesionalnim konferencijama na kojima će se predstavljati lideri iz različitih sfera ljudskih resursa. Takođe, radujemo se profesionalnom umrežavanju sa kolegama, deljenju znanja i iskustava kao i unapređenju naše zajedničke misije.

Naš zajednički cilj nije samo unapređenje praksi u ljudskim resursima, već i stvaranje radnih mesta koja više doprinose dobrobiti i razvoju svih zaposlenih.”