Zdravlje, Sport, Hrana, Transport: Vodeće pogodnosti za zaposlene u prvom tromesečju 2023 godine.

Upravo smo objavili statistiku o najpoželjnijim kategorijama dodatnih pogodnosti koje su izabrane od strane zaposlenih tokom prvog tromesečja 2023. godine. Ove korporativne pogodnosti služe kao efikasan podsticaj za privlačenje i zadržavanje talenata, dok istovremeno pokazuju brigu poslodavca za dobrobit svojih talenata.

Naše istraživanje ispituje značaj koji zaposleni pridaju različitim kategorijama pogodnosti dostupnih putem platforme Re:benefit. Zaposleni mogu birati između preko 120 dodatnih pogodnosti koje nude više od 40 kompanija. Prvi grafikon ilustruje raspodelu najpopularnijih pogodnosti među zaposlenima:

Najomiljenije među zaposlenima su pogodnosti iz kategorija “Zdravlje”, “Sport”, “Vaučeri za hranu” i “Transport”. Interesantno je da su preference za kategoriju “Pokloni i Iskustva” značajno opale u poređenju sa prethodnim periodima, te se rangira poslednja na listi tokom prvog tromesečja 2023. godine. Na osnovu kriterijuma dodeljivanja budžeta u odnosu na ukupan broj zaposlenih, identifikujemo najveći iznos investiranih sredstava u osiguranje, sportske i kulturne pogodnosti:

Ovo su najpopularnije pogodnosti među zaposlenima u različitim starosnim grupama:

Kategorije “Zdravlje”, “Sport”, “Vaučeri za hranu” i “Transport” najtraženije su među zaposlenima prema našem istraživanju. Sportske aktivnosti dobijaju najširu podršku među zaposlenima starosti od 31 do 40 godina. Vaučeri za hranu su druga preferenca za starosnu grupu od 31 do 40 godina, ali takođe imaju snažan uticaj na publiku starosti od 41 do 50 godina. Pogodnosti iz kategorije “Transport”, kao što su vaučeri za gorivo, karte za javni prevoz i vaučeri za taksi, više su preferirane od strane najmlađe starosne grupe (ispod 30). Međutim, one ostaju među četiri najpopularnije pogodnosti i za druge starosne grupe. Porodična podrška je peta najčešće izabrana kategorija među zaposlenima starosti od 31 do 40 godina. U ovoj kategoriji, zaposleni su izabrali pogodnosti poput usluga čuvanja dece, profesionalnog čišćenja doma, itd.

Na sledećem grafikonu posmatramo raspodelu preferenca za dodatne pogodnosti prema polu:

Koje pogodnosti muškarci preferiraju?

Pored pogodnosti za zdravlje, muškarci daju prednost pogodnostima vezanim za sport. Sledeće najpoželjnije su vaučeri za hranu i usluge transporta, koje imaju slične vrednosti. Preferencije muškaraca za kategoriju “Gastronomija” prevazilaze preferencu žena. Isti trend primećuje se i za pogodnosti koje su povezane sa dobrotvornošću i donacijama.

Kakav je izbor korporativnih pogodnosti među ženama?

Vaučeri za hranu dobijaju najveću podršku, zatim slede slične preferencije za kategorije “Sport” i “Transport”. Pokazuju manje interesovanja u poređenju sa muškarcima kada je reč o izboru osiguranja i kulturno – zabavnih pogodnosti. Na petom grafikonu u nastavku, prikazani su podaci o preferiranim pogodnostima prema polu i na osnovu dodeljenog budžeta:

Primećujemo da muškarci dodeljuju najveći budžet za osiguranje, sport, kulturno-zabavne i transportne pogodnosti. Ženska publika je najviše investirala svoj budžet pretežno u kategoriju “Osiguranje”, kao i u “Sport”, “Vaučeri za hranu”, “Transport” i “Kulturu i zabavu”. 

Na poslednjem grafikonu, fokus je na raspodeli dodeljivanje budžeta prema starosnoj grupi:

 Trend ovde pokazuje da većina budžeta zaposlenih je dodeljena za usluge osiguranja. Najveća starosna grupa, zaposleni između 31 i 40 godina, dodeljuje svoje finansijske resurse za dodatne pogodnosti u kategorijama “Sport”, “Vaučeri za hranu”, “Transport”, “Kulturu i zabavu” i “Porodičnu podršku”. S druge strane, najmlađa starosna grupa, ispod 30 godina, preferira sport, zabavu i transport prilikom planiranja dostupnog budžeta za mesečne pogodnosti.

Izvor: Re:benefit